Termeni și Conditii

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului www.busy-bee.ro.

INTRODUCERE
Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului www.busy-bee.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

SC Busy Bee Party Cakes SRL, denumita în continuare  BBPC, cu sediul social în  Str. Craiovei, bl. 19, sc. A, ap. 12, Pitesti, Arges, cu datele juridice CUI 36759029, J03/1917/2016 prezentă online pe www.busy-bee.ro. deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate al websiteului şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi pozele sau alte bunuri online de pe website ce aparțin companiei.

Prin completarea formularului de abonare la newsletter, comanda, mesaje declar ca doresc ca datele mele sa fie transmise catre SC Busy Bee Party Cakes SRL  in scopul furnizarii de informatii despre produsele BBPC sau realizării obiectului contractului.

Confirm faptul ca toate informatiile completate în formular sunt adevarate si complete.

Cunosc faptul ca BBPC prelucreaza datele mele cu caracter personal in baza prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si pentru libera circulatie a acestor date. Declar ca sunt de acord in mod expres si neechivoc ca BBPC sa prelucreze aceste date cu caracter personal direct sau prin intermediul tertilor contractanti in vederea prelucrarii / furnizarii de informatii si a derularii oricaror raporturi juridice existente intre BBPC si subsemnatul.

Declar ca mi s-au adus la cunostinta prevederile Legii nr. 677/2001 prin care am urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a ma adresa justitiei. Pentru exercitarea acestor drepturi pot contacta BBPC prin intermediul sectiunii „Contactează-mă” din site.

De asemenea, imputernicesc BBPC sa furnizeze aceste informatii autoritatilor abilitate de lege, la cererea acestora, in conditiile legii. Continutul si elementele de grafica ale site-ului hBBPC, inclusiv, dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc,) apartin BBPC. BBPC isi rezerva dreptul de a modifica continutul si/sau structura site-ului in orice moment si fara nicio informare prealabila a utilizatorului.

Astfel, utilizatorii site-ului nu pot ridica nicio obiectie cu privire la modificarile realizate. BBPC nu poate fi responsabila pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului. Utilizatorii au dreptul de a reproduce si utiliza informatiile continute pe site numai in interes personal sau numai cu indicarea sursei. Orice utilizare a continutului site-ului de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al BBPC. Astfel, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia. BBPC  isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca prevederile de mai sus.

Orice comunicari sau materiale pe care le transmiteti pe site-ul companiei, precum intrebari, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidentiale si neprotejate de drepturi de proprietate intelectuala. Desi obiectivul nostru este de a va transmite informatii actualizate si exacte, nu putem garanta ca prezentele pagini nu contin erori, cu toate ca vom depune toate diligentele pentru remedierea acestora.

In acest sens, BBPC nu poate fi tinuta responsabila pentru niciun fel de daune produse utilizatorului site-ului. Orice persoana care doreste sa-si procure unul din serviciile sau produsele prezentate in site este rugata sa contacteze oricare din unitatile BBPC pentru a se informa atat asupra disponibilitatii serviciului sau produsului in cauza, cat si asupra conditiilor contractuale, taxelor si comisioanelor aferente. Cu scopul de a raspunde mai bine nevoilor si intrebarilor dumneavoastra putem culege prin intermediul acestui site informatii care vor face scopul unei stocari si prelucrari electronice. Putem de asemenea sa inregistram ‘cookies’ in calculatorul dumneavoastra.

Un ‘cookie’ inregistreaza informatii relative la navigarea dumneavoastra pe site-ul nostru (pagini vizitate, data si ora de vizitare) si poate fi consulat de catre noi cand veti reveni pe site-ul nostru. Pentru a va opune inregistrarii de ‘cookies’ trebuie sa setati programul dumneavoastra de navigat astfel incat sa nu accepte cookie-uri. Utilizarea acestui site este in totalitate responsabilitatea utilizatorilor. BBPC si societatile sale afiliate sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt raspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legatura cu utilizarea acestui site sau a continutului sau. BBPC nu isi asuma nicio responsabilitate si nu va fi raspunzatoare pentru nicio dauna sau virusi care ar putea sa infecteze computerul sau alte bunuri in urma accesarii sau utilizarii acestui site sau descarcarii oricarui material, informatii, text, imagini video sau audio de pe acest site. 2web nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informatiilor prezente pe site-urile unor terti la care se face trimitere pe site-ul companiei.

Prin bifarea casutei din cadrul formularului de contact, sau alte formulare declar ca am citit, inteles si sunt de acord cu Termenii si conditiile enuntate mai sus și din sectiunea Politica de Confidențialitate.  Drepturile si obligatiile mele si ale BBPC prevazute de prezentul document vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana.

DISCLAIMER

După semnarea formularelor și contractului lor le poți încărca în site doar în format jpg, png sau pdf sau trimite la adresa de email raluca[at]busy-bee[dot]ro. Totusi, plasarea comenzii nu garantează și executarea ei. Vei fi anunțat prin telefon de statusul acesteia și confirmarea preluării acesteia.

INFORMAŢII PERSONALE
Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresă de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile Amplusnet, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătură cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

COMUNICAREA CU VIZITATORII SITE-ULUI
Metodele prin care vizitatorii site-ului inițiază contactul cu noi sunt: chat online, adresă de e-mail, număr de telefon, formularele prezente pe site.

Această contactare are loc pentru a cere informații despre produsele noastre, pentru a ne solicita oferte de preț, pentru a ne consulta părerea pe diferite subiecte, pentru a beneficia de serviciile noastre, pentru a facilita procesul de plată.

Inițierea contactului de către d-voastră îl considerăm / reprezintă consimțământul d-voastră pentru a vi se răspunde înapoi, a vi se furniza informațiile, a primi detalii de plata sau orice informație solicitată.

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI
Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de BBPC utile în legătură cu conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

BBPC nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

OBIECTUL CONTRACTULUI –

ASPECTE PRELIMINARE

Prin semnarea Contractului, Părțile confirmă faptul că acesta reflectă în mod deplin întreaga voință a acestora. Prevederile prezentului Contract prevalează față de orice alte înțelegeri, înscrisuri sau negocieri care au avut loc între Părți înainte de semnarea acestuia. Nu există niciun fel de elemente secundare legate de Contract și înțelegerile dintre Părți care să nu fi fost reflectate în Contract. Beneficiarul își exprimă în mod liber și expres acordul de a contracta, cu intenția de a fi obligat conform prevederilor Contractului, pe care le consideră echitabile, în integralitatea lor și semnează Contractul cu intenția pe deplin liberă de a dobândi toate drepturile și obligațiile prevăzute în acesta. Beneficiarul declară că a înțeles și acceptă în mod expres tot conținutul prezentului Contract, precum și că a fost informat și că este de acord cu stilul artistic practicat de Prestator în realizarea serviciilor asumate prin prezentul Contract. Părțile sunt de acord că prezentul contract reprezintă o colaborare temporară pe baza unor proiecte și comenzi punctuale, esențialmente neexclusivă.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie prestarea de către Prestator în favoarea Beneficiarului a următoarelor servicii: realizarea de torturi de nuntă, torturi pentru alte evenimente, cupcake-uri sau cookies realizate prin colaborare cu beneficiarul însă după propria concepție artistică și ținând cont de structura acestora.

PREȚUL CONTRACTULUI Costul final al produsului comandat este determinabil în funcție de următoarele criterii: numărul de porții comandate de beneficiar, sortimentul comandat, designul/manopera, preț care va fi stabilit în momentul lansării comenzii de către beneficiar și adus la cunoșțința acestuia sub semnătură. Pentru confirmarea oricărei comenzi este necesară plata unui avans de 40% din valoarea totală determinată, potrivit celor anterior menționate. Avansul este nerambursabil. În confirmarea comenzilor se ține cont de ordinea în care a fost achitat avansul, pe principiul primul plătit, primul servit. Pentru comenzile plasate la mai puțin de o săptămână de data evenimentului, nu se mai percepe avans, ci plata integrală a acesteia. Plata astfel achitată este nerambursabilă. În cazul în care se dau mai multe comenzi în același timp, ele vor fi tratate individual, astfel, pentru fiecare comandă se va percepe avans, iar contractul trebuie semnat separat pentru fiecare comandă. Pentru torturile de nuntă, restul de plată trebuie achitat cu o luna înainte de dată evenimentului. Pentru torturile pentru alte evenimente, restul de plată trebuie achitat la ridicarea comenzii. Dacă restul de plată nu este primit până la dată specificată, prestatorul de servicii va considera comanda anulată, produsul nu va mai fi furnizat, iar avansul se va pierde. Orice cerere de anulare a comenzii trebuie făcută în scris. Dacă se primește o anulare, avansul nu se rambursează.

Niciun produs pus la dispoziția prestatorului de servicii de către beneficiar care contravine normelor de igienă și siguranță NU va fi acceptat. PRODUSELE LABORATORULUI NU SE ȚIN LA FRIGIDER ACESTEA PUTÂND FI PĂSTRATE LA TEMPERATURA CAMEREI (20- 25 DE GRADE) TIMP DE 4-5 ZILE DE LA DATA RIDICĂRII COMENZII. Produsele Busy Bee Party Cakes pot conține sau pot intra în contact cu diverși alergeni, cum ar fi nuci, soia, gluten, lactoză, etc. Este datoria dumneavoastră să vă informați oaspeții de acest risc, iar firma noastră nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele reacții alergice. Beneficiarul are obligația să comunice în scris data, ora și locul evenimentului, respectiv să aducă la cunoștința Prestatorului, în scris, orice modificări survenite asupra celor declarate, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înaintea respectivelor date. Beneficiarul are obligația să accepte afișarea informațiilor despre Prestator în locația evenimentului, dacă va fi cazul. Comenzile pot fi ridicate de la laboratorul nostru după o programare prealabilă. NU se acceptă ridicarea comenzilor în afară orelor stabilite. La ridicarea produsului se va încheia proces verbal de predare-primire potrivit anexei nr. 3 la contractul prezent, anexă care face parte integrantă din contract. O dată cu semnarea procesului verbal de predare-primire, beneficiarul atestă că produsul este intact și corespunzător din punct de vedere al design-ului stabilit de comun acord cu prestatorul de servicii. O dată ridicată comanda, beneficiarul este singurul responsabil de integritatea produsului, iar Busy Bee Party Cakes nu poate fi trasă la răspundere pentru eventualele daune survenite ulterior. Pentru orice reparații sau produse suplimentare se vor percepe taxe adiționale. Prin semnarea prezentului contract beneficiarul ia la cunoștință despre faptul că produsul creat de prestatorul de servicii este diferit de produsul tradițional, textura și consistența blatului, dar și a cremei sunt diferite, fiind mai concentrate, însă mai reduse din punct de vedere al grosimii feliei și nivelului blatului sau al cremei. O felie/o porție de tort din produsul creat de prestatorul de servicii are o greutate între 50-70 g, pe când o porție dintr-un produs tradițional are o greutate de 100-150 g. B.

Plata poate fi făcută în numerar sau prin virament bancar. Comanda se confirmă doar la intrarea banilor în cont. V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 1) DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI DE SERVICII A. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI Să creeze produsul comandat de către beneficiar în condițiile specificate în mod expres în cuprinsul anexei nr. 1 care face parte integrantă din acest contract. La solicitarea beneficiarului, produsul poate fi creat pe baza unor fotografii, schițe alese împreună de cele două părți contractante care vor fi transpuse în anexa nr. 4 la acest contract și care face parte integrantă din contract. B. DREPTURILE PRESTATORULUI Busy Bee Party Cakes își rezervă dreptul de a fotografia toate produsele create și poate de asemenea să fotografieze comanda la locația evenimentului. Ne rezervăm dreptul de a folosi orice imagine în scopuri promoționale, de prezentare sau publicitare fără a va solicita acordul sau fără vreo compensație către dumneavoastră. Prestatorul de servicii are dreptul să refuze transmiterea de fotografii asupra produselor înainte de ridicarea comenzii cu excepția situației în care fotografiile din timpul procesului de creație sunt postate pe pagina de Facebook a prestatorului de servicii unde beneficiarul le poate vizualiza. Individual, prestatorul de servicii nu transmite fotografii din timpul creației produsului. 2) DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI A. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI Să lanseze comanda în termeni și condiții clare, comanda urmând a fi lansată cu respectarea următoarelor termene: Pentru torturile de nuntă comenzile vor fi lansate cu 3 – 6 luni înainte de eveniment. Pentru torturile pentru alte evenimente, cupcake-uri sau cookies comenzile se vor lansa cu cel puțin 2 săptămâni înainte de eveniment. Beneficiarul ia la cunoștință faptul că toate comenzile sunt confirmate exclusiv pe baza disponibilității. În cazul unor comenzi care nu respectă termenele anterior menționate, fiind lansate pe o perioadă scurtă de timp se va percepe o taxa de urgență care va fi adusă la cunoștința beneficiarului și, doar dacă acesta acceptă în mod expres costul produsului, doar în aceste condiții se va încheia contractul. Manifestarea de voință va fi în scris că anexa nr. 3 la acest contract. Beneficiarul are obligăția ca, în cazul comandării unor torturi de nuntă să finalizeze designul împreună cu prestatorul de servicii cu cel puțin o lună înainte de data evenimentului. Designul pentru torturile pentru alte evenimente, precum și pentru cupcakes-urile și cookies-urile decorate trebuie finalizat cu o săptămână înainte de data evenimentului. Orice schimbare a designului, mărimii (a tortului sau a comenzii) sau a sortimentului trebuie confirmată în scris și poate atrage după sine costuri suplimentare care vor fi aduse la cunoștința beneficiarului în scris și se vor realiza de către prestator doar cu acceptul scris al beneficiarului. Modificările/schimbările de ultim moment sunt confirmate pe baza disponibilității și nu sunt garantate. Busy Bee Party Cakes își rezervă dreptul de a-și folosi propria concepție artistică la crearea torturilor, țînând cont de structura acestuia. Ornamentele și florile noastre sunt comestibile. Busy Bee Party Cakes nu folosește flori proaspete la decor. În cazul în care optați să folosiți totuși flori proaspete, firma noastră își declină orice responsabilitate în privința nerespectării regulilor de siguranță alimentară. Produsul final poate conține suporturi interne, sârme sau materiale necomestibile. Dacă se menționează că tortul conține materiale necomestibile, acestea trebuie înlăturate înainte de tăierea tortului și NU trebuie consumate. Dacă alegeți să folosiți propriile decorațiuni, panglici sau figurine, acestea trebuie să fie compatibile cu produsele alimentare

DREPTURILE BENEFICIARULUI Beneficiarul are dreptul să își aleagă produsul și design-ul, fiind liber să aprecieze, cu condiția ca produsul final să nu se transforme într-un gest macabru sau denigrator pentru persoane, prestatorul de servicii rezervându-și dreptul să refuze o astfel de solicitare. Mi s-a adus la cunoștiință faptul că ingredientele folosite pentru crearea produsului final sunt premium, pentru detalii suplimentare beneficiarul putând solicita informații referitoare la aceste ingrediente. Există posibilitatea că sortimentele să fie schimbate, combinate după caz, în funcție de opțiunea beneficiarului, cu condiția că prestatorul de servicii să confirme că un astfel de produs poate fi finalizat din punct de vedere atât al construcției, cât și al combinațiilor.

Clientul poate să reclame nemulțumiri cu privire la conținutul produsului și al ingredientelor folosite, însă pentru astfel de reclamății este obligat să prezinte o felie din produs pentru a fi supus testelor în cadrul unui laborator. În cazul în care are nemulțumiri, dar nu a prezentat spre verificare o felie din produsul reclamat atunci reclamația sa nu va fi luată în considerare. VI. INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract poate înceta în următoarele situații: a) Prin acordul părților; b) Prin anularea comenzii efectuate; Încetarea contractului din orice motiv nu produce niciun efect asupra obligațiilor deja scadente la momentul la care se produce încetarea, în afara cazului în care părțile convin altfel. VII. CLAUZĂ PENALĂ Părțile stabilesc de comun acord că, în caz de denigrare publică a prestatorului de servicii pe site-uri, pe grupuri, pe Facebook, în cercul de prieteni sau în orice alte condiții care presupun luarea la cunoștință de acuzele nefondate aduse a două sau mai multe persoane, beneficiarul va fi obligat la plata sumei de 10.000-euro stabilită de părți de comun acord cu titlu de clauză penală. Prin acuze nefondate se înțelege cuvinte jignitoare, denigratoare la adresa produselor create de prestatorul de servicii fără a avea un document eliberat de instituțiile publice sau autoritățîle publice ale statului prin care să se constate această culpă. În cazul în care comanda nu va fi onorată la timp din culpa prestatorului de servicii, acesta va plăti cu titlu de despăgubire dublul costului comenzii, sumă ce este stabilită de părți de comun acord cu titlu de clauză penală. VIII. DISPOZITII FINALE În caz de litigii sau neînțelegeri privind prezentul contract, clauzele acestuia vor fi interpretate și soluționate conform legislației României. Părțile convin să depună toate diligențele pentru a soluționa pe cale amiabilă orice neînțelegere sau diferend privind prezentul contract în termen de cel mult 30 zile de la data la care s-a primit notificarea privind existența acesteia. După trecerea acestui termen fără a se remedia situația, toate neînțelegerile sau litigiile privind prezentul contract vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competențe de la sediul Prestatorului. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forța majoră se înțeleg împrejurările neprevăzute și inevitabile pentru una dintre parți, incluzând dar nelimitântu-se la: accident, rănire, boală, război, incendiu, calamități naturale, furt, urgență familială (rudele de gradul 1 și 2) sau orice act sau situație dincolo de controlul părților și recunoscut de lege că fiind un caz de forță majoră. Partea care invocă forța majoră va comunica în scris celeilalte părți dovada intervenirii cazului de forță majoră.

Clientul poate să reclame nemulțumiri cu privire la conținutul produsului și al ingredientelor folosite, însă pentru astfel de reclamății este obligat să prezinte o felie din produs pentru a fi supus testelor în cadrul unui laborator. În cazul în care are nemulțumiri, dar nu a prezentat spre verificare o felie din produsul reclamat atunci reclamația sa nu va fi luată în considerare. VI. INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract poate înceta în următoarele situații: a) Prin acordul părților; b) Prin anularea comenzii efectuate; Încetarea contractului din orice motiv nu produce niciun efect asupra obligațiilor deja scadente la momentul la care se produce încetarea, în afara cazului în care părțile convin altfel. VII. CLAUZĂ PENALĂ Părțile stabilesc de comun acord că, în caz de denigrare publică a prestatorului de servicii pe site-uri, pe grupuri, pe Facebook, în cercul de prieteni sau în orice alte condiții care presupun luarea la cunoștință de acuzele nefondate aduse a două sau mai multe persoane, beneficiarul va fi obligat la plata sumei de 10.000-euro stabilită de părți de comun acord cu titlu de clauză penală. Prin acuze nefondate se înțelege cuvinte jignitoare, denigratoare la adresa produselor create de prestatorul de servicii fără a avea un document eliberat de instituțiile publice sau autoritățîle publice ale statului prin care să se constate această culpă. În cazul în care comanda nu va fi onorată la timp din culpa prestatorului de servicii, acesta va plăti cu titlu de despăgubire dublul costului comenzii, sumă ce este stabilită de părți de comun acord cu titlu de clauză penală. VIII. DISPOZITII FINALE În caz de litigii sau neînțelegeri privind prezentul contract, clauzele acestuia vor fi interpretate și soluționate conform legislației României. Părțile convin să depună toate diligențele pentru a soluționa pe cale amiabilă orice neînțelegere sau diferend privind prezentul contract în termen de cel mult 30 zile de la data la care s-a primit notificarea privind existența acesteia. După trecerea acestui termen fără a se remedia situația, toate neînțelegerile sau litigiile privind prezentul contract vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competențe de la sediul Prestatorului. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forța majoră se înțeleg împrejurările neprevăzute și inevitabile pentru una dintre parți, incluzând dar nelimitântu-se la: accident, rănire, boală, război, incendiu, calamități naturale, furt, urgență familială (rudele de gradul 1 și 2) sau orice act sau situație dincolo de controlul părților și recunoscut de lege că fiind un caz de forță majoră. Partea care invocă forța majoră va comunica în scris celeilalte părți dovada intervenirii cazului de forță majoră.

Busy Bee Party Cakes continuă să pună, ca şi până acum, o mare importanță pe prezența online a minorilor. De aceea, orice fotografie a copilului dumneavoastră împreună cu unul din produsele laboratorului pe care l-ați comandat va fi postată pe pagina Busy Bee Party Cakes DOAR dacă fie ați bifat punctul GDPR din prezenta anexă, fie unul din părinți a trimis prin mesaj privat această fotografie, unde îşi exprimă acordul explicit pentru distribuirea ei.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii „Contactează-mă” din site.

Contact administrare site –  2webservices.com

 0773981205 

www.2webservices.com 

Data ultimei revizii:  17 iunie, 2020.